O NAMA

D.o.o. za zapošljavanje invalida „Bifon“ Bihać glasi puni naziv naše firme. „Bifon“ je preduzeće socio-humanog karaktera, djeluje na području Unsko-Sanskog kantona i djelovanje našeg preduzeća je usmjereno u četiri glavna pravca: 

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

REHABILITACIJA I OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

DISTRIBUCIJA ORTOPEDSKIH POMAGALA

SERVISIRANJE ORTOPEDSKIH POMAGALA

ŠTA VAM NUDIMO?

DIJAGNOSTIKA

SLUŠNI APARATI

BATERIJE ZA SLUŠNE APARATE

GOVORNI APARATI

TIFLO-TEHNIČKA POMAGALA

KANILE

KUĆNE POSJETE

NAJČEŠĆA PITANJA

Da li kod nas možete nabaviti slušni aparat? Da li plaćamo punu cijenu slušnog aparata?  U kojem roku možemo dobiti slušni aparat? Da li mi možemo plaćati u ratama? Kakve slušne aparate nudite?

Da li kod nas možete nabaviti slušni aparat?

Kod nas pored slušnih aparata možete nabaviti i druga ortopedska pomagala kao što su govorna pomagala, tiflo-tehnička pomagala i kanile.

Da li plaćamo punu cijenu slušnog aparata? 

Punu cijenu plaćaju sva lica osim osiguranih lica kod Zavoda Zdravstvenog Osiguranja (ZZO)  koja u tom slučaju plaćaju samo razliku od participacije ZZO-a do pune cijene. Participacija ZZO iznosi 400 KM.

U kojem roku možemo dobiti slušni aparat?

Slušni aparat možete dobiti odmah!

Da li mi možemo plaćati u ratama?

DA!

Kakve slušne aparate nudite?

Nudimo najmodernije digitalne slušne aparate.