DIJAGNOSTIKA

Dijagnoziramo pomoću audiometra AD226. AD226 je kompletno opremljeni dijagnostički audiometar za vazdušnom, koštanom i govornom audiometrijom. Omogućuje manuelno i automatsko generisanje tona i govorne audiometrije, ABLB (Fowlerov) test i Stenger test. Uz audiometar dolazi dodatna oprema tj. pojačalo otvorenog polja sa kalibirisanim čistim tonovima i govorom. Sa NOAH softver podrškom i različitim varijantama ispisa AD226 je idealan za modernu medicinsku praksu.

PODEŠAVANJE SLUŠNIH APARATA

Vaš audiogram i Vaši utisci koliko dobro čujete u različitim slušnim okruženjima pomažu u određivanju optimalnog podešavanja Vaših slušnih aparata. Naš specijalista za slušne aparate ispituje koliko Vi dobro čujete sa aparatima da bi ih on podesio. On će Vas naučiti kako da koristite slušne aparate i kako da najbolje čujete u različitim situacijama. Također će Vas posavjetovati kako da komunicirate dok nosite slušne aparate. 

Pomoći će Vam da uvježbate stavljanja i skidanje slušnih aparata i uputiti Vas kako da očistite i održavate slušne aparate kao i kako se pravilno rukuje sa baterijama. Digitalni slušni aparat se podešava prema Vašim slušnim potrebama korišćenjem specijalnog softvera na računaru. Prvi korak ka boljem čujenju je proba slušnog aparata, kako bi uz pomoć našeg stručnog osoblja pronašli odgovarajući slušni aparaat za Vaše slušno oštećenje.

Učinite taj prvi korak već sada i zakažite potpuno besplatnu probu slušnog aparata u sjedištu preduzeća „Bifon“!